awards   |   exhibitions   |   projects   |   represented  

inger södergren - ceramics
 Väggväsen (2017) Lejonfastigheter, Vallastaden, Linköping

Inger Södergren - ceramics Inger Södergren - ceramics Inger Södergren - ceramics Inger Södergren - ceramics Inger Södergren - ceramics Inger Södergren - ceramics Inger Södergren - ceramics Inger Södergren - ceramics Inger Södergren - ceramics