9


2019Solo exhibition

Himlens ögon och andra iakttagelser

Vadstena Konstgalleri
Helgeandsgatan 15
Vadstena

May 11 - June 02

www.vadstenakonstgalleri.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Södergren Himlens Ögon